🙏🌈🗣 திருமுறைப் பயிற்சி  2018🙏🌈🗣 திருமுறைப் பயிற்சி  2018🐘🐂 🐓 THIRUMURAI TRAINING 2018!!! with World Class Othuvars from SITHAMBARAM, Tamil Nadu, INDIA____________🙏👍 திருமுறைகளை  எவ்வாறு பாட வேண்டுமோ அவ்வாறே பாடுவோம்💥🗣 LET’S SING IN THE WAY IT WAS MEANT TO BE SUNG =========================🇮🇳 தமிழ்நாட்டின் சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த ஆசான்களிடம்  பயிலுங்கள்👌 LEARN FROM THE MASTERS FROM CHIDAMBARAM, TAMIL NADU👉  தேவார இசைமணி ஓதுவார் பொன். எம். முத்துக்குமாரன் & தேவார இசைமணி சி.சிவக்குமார் THEVARA ISAIMANI OTHUVAR PON. M. MUTHUKUMARAN & THEVARA ISAIMANI OTHUVAR C. SIVAKUMAR💥  உலக தர விருதுகளைப் பெற்ற ஓதுவார்கள்  WORLD CLASS AWARD WINNING OTHUVARS from💥  சிதம்பரம் ஆலவாய் அன்னால் தேவாரப் பாடசாலையின் முழு நேர பயிற்றுநர்கள் FULL-TIME TRAINERS OF ALAVAI ANNAL DEVARA PAADASALAI, CHIDAMBARAM💥  தர்மபுரம் ஆதீனம் மற்றும்  அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரிகள்  GRADUATES FROM DHARMAPURAM ADHEENAM AND ANNAMALAI UNIVERSITY💥 தேவாரம் பாடுவதிலும்  பயிற்றுவிப்பதிலும் 20 ஆண்டுகால அனுபவம் உள்ளவர்கள் WITH MORE THAN 20 YEARS OF EXPERIENCE IN TEACHING AND SINGING THEVARAM____________🔟 10 நாள்கள் நடைபெறும் பக்தி ரசம் சொட்டும் திருமுறைப் பாடல்கள் பயிற்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுக்க வாரீர் JOIN THE 10 DAY VIBRANT AND PULSATING THIRUMURAI SINGING PROGRAMME___________
🗓 Date: 11 மே முதல்  20 மே 2018 வரை(11th – 20th May 2018)Venue:  கோலாலம்பூர் பிரிக்பீல்ட்ஸ். BRICKFIELDS, KUALA LUMPUR⏰  இரவு மணி 7.00 முதல் 9.00 மணி வரை(7pm – 9 pm)___________🙏✍  பதிவு அவசியம்REGISTRATION IS COMPULSORY💥 என்ற எண்களில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் REGISTER AT 012-3025643 or                                                                                 012-6169322 www.arthanyana.org