சிட்தி தரும் சித்தர்கள் டெம்ப்லேஸ்_

🇲🇾 A LIFETIME MEMORABLE TOUR WITH MAKKAL TV FAME PROF SO SO MEENAKSHI SUNDARAM 🇮🇳

😇👉 10 DAYS TOUR TO VISIT ALL THE 27 SIDDHI THARUM SIDDHARGAL TEMPLES OF INDIA 🇮🇳
👉 FROM 13th MARCH TO 22nd March 2020 – ( SCHOOL HOLIDAYS ) !!!

இந்தியாவின் சித்தி தரம் சித்தர்கல் 27 கோயில்களுக்கு 10 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம்

😇🗣 Our Guide and Speaker for all the 10 Days:
💥 Prof.So So Meenakshi Sundaram who will be guiding us and explain the life history of the 27 Siddhargals and the benefits of visiting the Samadhi temples .
___________

💥 (Book Your Flight Tickets)
Reserve your name NOW! :

💥13 March Thiruchirapalli
💥14 March
Ramanathapuram
💥15 March
Thirunelveli
💥16 March
Madurai
💥17 March
Palani
💥18 March
Namakkal selam
💥19 March
Thiruvanamalai
💥20 March
Kumbakonaum
💥21 March
Thiruvaarur to Truchy
💥22 March
Back to Kuala Lumpur

BOOK YOUR SEATS AT
+60123025643
+60122340470
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

😇🌈 சிட்தி தரும் சித்தர்கள் ஆலயங்கள்

🇲🇾 சோ சோ மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயவுடன் வாழ்தோறும் மறக்க இயலாத ஓர் பயணம் 🇮🇳

😇👉 இந்தியாவின் சித்தி தரம் சித்தர்கள் 27 கோயில்களுக்கு 10 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் 🇮🇳

👉 13-ஆம் மார்ச் மாதம் முதல் 22-ஆம் மார்ச் 2020 வரை – (பள்ளி விடுமுறைகள்)

😇🗣 இவ்வனைத்து 10 நாட்களுக்கும் நமது வழிகாட்டி மற்றும் பேச்சாளர்
💥 சோ சோ மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் நாம் அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக இருந்து 27 சித்தர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் அவர்களின் சமாதியை பார்ப்பதில் கிடைக்கும் பயன்களை பற்றி எடுத்துறைபார்.
_________

💥13 மார்ச்: திறுச்சிராபள்ளி
💥14 மார்ச் : ராமனாதபுறம்
💥15 மார்ச் : திருநெல்வேலி
💥16 மார்ச் : மதுரை
💥17 மார்ச் : பழனி
💥18 மார்ச் : நாமக்கல் சேலம்
💥19 மார்ச் : திருவண்ணாமலை
💥20 மார்ச் : கும்பக்கோணம்
💥21 மார்ச் : திருவாரூர் – திருச்சி
💥22 மார்ச் : கோலாலம்பூர்

டிக்கெட்களை பதிவு சேய்யுங்கள்:-
0123025643
0122340470WhatsApp Image 2019-12-26 at 22.13.59