👉 நீங்கள் ஒரு ஜோதிடராக மாற கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள்ல

🌈💥 LEARN THE ANCIENT INDIAN SIDDHAR SCIENCE…!!!

😃 The MOST AWAITED…..”JOYFUL & BLISSFUL Class”

🌈🎋 Learn to Draw, _Read & Predict Astrology charts in 6 Month

6 மாதத்தில் ஜோதிட விளக்கப்படங்களை வரைய, படிக்க மற்றும் கணிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்_
___________

👉💥 Conducted by Jothisha Aadithya V.Rajeswaran (30 over years experienced in teaching astrology to thousands of people internationally).
____________

💥 CLASSES CONDUCTED IN ENGLISH & SIMPLE TAMIL

🌎 CLASS STARTS ON 8/1/2020(Wednesday)
💥 Intakes will be open till 8th JANUARY 2020 (Wenesday)
💥 Time: 7.30pm to 9.30pm
💥 Weekly Class every Wednesday 7.30pm to 9.30pm

🏆 FREE DOOR GIFT – AN EXCLUSIVE 2020 CALENDAR FOR COLLECTIONS

💥 Venue: Artha Nyana Hall,Jln Tun Sambanthan 3, Brickfields. KL(behind Petronas, above Kilinik Gigi Famili)
___________

Kindly take note, for the Advance Astrology classes, for those who have the basic astrology knowledge, class will start on the 3rd of JANUARY 2020. CLASS every Friday at 7.30pm to 9.30pm
___________

💥 Dtls: +6012 302 5643, +60122717776 or +60173999561

http://www.arthanyana.orgWhatsApp Image 2020-01-03 at 17.49.02.jpeg